Banner

Referencer

Carsten Levorsen, Martin Professional A/S

Martin Professional A/S er førende udvikler og producent af computerstyret effektlys, som afsættes primært til underholdnings- og oplevelsesindustrien.

 

I forbindelse med produktion af effektlys havde vi investeret i celle med to robotter der skulle arbejde sammen omkring fremstilling af færdige optiksamling. Efter en, ifølge robotleverandøren, gennemført indkøring havde vi et meget ustabilt output både kvalitets og mængdemæssigt, hvilket resulterede i fast treholdsskift, som var afhængig af, at der ofte var teknisk support til at fejlfinde og reparere.

 

Holdning blandt medarbejdere og ledelse var efterhånden at ”smide robotcellen i havnen” da der altid var problemer !

Vi blev kontaktet BEC som var meget interesserede i at hjælpe med at optimere robotcelle, hvorefter der blev indledt et tæt samarbejde mellem BEC tekniker og vores teknikere.

 

Efter systematiske fejlfindings og årsagsanalyser, blev der iværksat følgende forbedringstiltag på robotcelle.
- Tekniske ændringer og kalibreringer af robot arme og omgivelser.
- Sikre systematisk vedligehold og kalibrering
- Kvalitetssikring af råvarer.
- Kompetence udvikling af de rigtige medarbejdere.

 

BEC er en rigtig god samarbejdspartner som meget proaktivt medvirker til at udarbejde en professionel robotløsning som medarbejderne og dermed virksomheden bliver trygge ved. I dag producerer vi en bedre kvalitet end nogensinde og et meget stabilt output, hvilket betyder at vi kun behøver at producere på ét skift uden væsentlig support.

 

Ralf Jakobsen, Tetra Pak Hoyer

Tetra Pak Hoyer er en af verdens førende leverandører af produktionsudstyr til iskremindustrien. Hos Tetra Pak Hoyer har vi løbende behov for at kunne supportere vores kunder med kort varsel i forbindelse med problemer og nedbrud på udstyret.

 

Vi har ved adskillige lejligheder trukket på BEC i den anledning, i de perioder hvor vi ikke selv har haft ledige ressourcer til rådighed, og dette med stor succes.

 

Vi har også ved flere lejligheder trukket på BEC som sparringspartner til vores egen automationsafdeling i forbindelse med tekniske problemer på servoløsninger – ligeledes med succes.

 

Vi oplever BEC som en yderst kompetent samarbejdspartner, med stor forståelse for vores, og vores kunders behov for support.

 

Bjarne R. Pedersen, Dampa ApS

Dampa er en industrivirksomhed med 125 ansatte, vi har maskiner som er op til 40 år gamle. Maskinparken er løbende fornyet, og styringerne har ændret sig fra at være relæbaserede til styringer der er baseret på PC-PLC teknologi.

 

På grund af sammenlægninger af tre fabrikker har vi ikke kunnet standardisere vores udstyr. Derfor kommer vores vedligeholdelsesfolk i en situation, hvor de kan servicere til en vis grad, og ofte har vi brugt lang tid på fejlfinding på grund af manglende uddannelse og træning.

 

En mulighed er at opkvalificere vores folk, men alternativet har været at finde en leverandør, som kan servicere os i såvel akutte- som planlagte situationer. Den opgave har vi efter afprøvning af flere mulige leverandører set at BEC kan løse. BEC har et kvalificeret personale, der kan finde tiden til løsninger af akutte opgaver. Vi sparer meget på tabt produktionstid.

 

Vi har desuden købt opgraderinger af eksisterende styringer til nye styringer, hvor reparation ikke længere var rentabel eller driftsikkerheden har været for ringe.

 

Alt i alt er vi rigtig glade for vores samarbejde med BEC.

 

Lasse Hansen, Elefantriste A/S

Vi har to lidt ældre maskiner med BEC styringer på, som vi har været meget glade for. Disse maskiner har vist sig at være meget driftsikre og betjeningsvenlige, og de gange hvor vi har oplevet at der har været problemer, har vi fået hjælp med det samme.

 

Da vi skulle ud og købe yderligere en maskine i 2003 faldt valget på en styring fra en anden leverandør, fordi den var billigere. Vi har desværre oplevet mange problemer med denne styring og den levede ikke op til vore forventninger. F.eks. har vi visse emner som vi måtte opgive at køre på den nye maskine og i stedet køre på de ældre maskiner med BEC styring.

 

Derfor var det en glæde, at vi fik bevilliget penge til at udskifte styringen på den nye maskine og erstatte den med en ny BEC styring.

 

Vi har nu i alt tre maskiner med denne nye BEC platform og vi er meget glad for dem. Vi har ikke oplevet den store reduktion i omstillingstiden, men til gengæld overholder de emner maskinen producerer altid vores kvalitetskrav og vi kan nu producere alle vores forskellige emnetyper på den nye maskine.

 

Projektforløbet har jeg også været godt tilfreds med. Jeg føler at vi har fået alt det vi har bestilt og måske lidt mere til.

 

Ulrik Nielsen, ACO Engineering

Vi havde en Schlatter XY svejsemaskine, med en ældre BEC styring. Denne styring har kørt rigtigt stabilt gennem mange år, så da det var tid til at renovere styringen var det naturligt for os at spørge BEC om de ville se på opgaven sammen med os. Mekanisk kan XY bordet og svejseenheden fra Schlatter holde mange år endnu.

 

BEC lavede et spændende løsningsforslag, hvor vi selvfølgelig fik mulighed for at komme med vores krav og ønsker. Her skal særligt vores krav til brugervenlighed og programmering via CAD filer fremhæves. BEC var meget lydhøre for vores forslag og sammen fik vi den rigtige løsning fastlagt.

 

Den aftalte leveringsfrist blev overholdt, og vi havde generelt en god kommunikation med BEC under hele projektforløbet.

 

Den brugervenlige betjening gør det nemmere at oplære nye operatører og medfører færre fejl under produktion.

Nemmere programmering via CAD filer, og med mulighed for at tilpasse recepten direkte fra skærmen ved at trykke direkte på et punkt eller en linje.


Dette betyder hurtigere omstilling, og det er meget vigtigt for os, da vi har mange ordrer med 1 eller få ens emner.

Maskinens hurtigere reaktion mellem bevægelserne giver en reduceret produktionstid for hvert emne.

 

Siden installation af den nye maskinstyring har anlægget kørt meget stabilt og effektivt.


KVALITET | TROVÆRDIGHED | KONTINUITETBEC ApS | Zinkvej 6 | 8940 Randers SV | +45 87 11 90 60 | bec@bec.as